Dr Saša Milićević

doktor medicine, dr sci med
specijalista pedijatrije

Dr Saša Milićević

separator

Pedijatrijska specijalistička ordinacija
Dr Saša Milićević

"Pedijatrijska specijalistička ordinacija Dr Saša Milićević" je osnovana 4.3.2004. godine. Osnivači su pedijatri Janko i Saša Milićević. U ordinaciji se obavljaju klinički pregledi novorođenčadi, odojčadi, male, predškolske, školske dece i omladine. Obuhvaćena je sva patologija pedijatrijskog uzrasta, sa posebnim osvrtom na bolesti gornjih i donjih disajsnih puteva i alergijske poremećaje. Pročitaj više...

pedijatrijska-specijalisticka-ordinacija-dr-sasa-milicevic

Ordinacija

"Pedijatrijska specijalistička ordinacija Dr Saša Milićević" je osnovana 4.3.2004. godine. Osnivači su pedijatri Janko i Saša Milićević. U ordinaciji se obavljaju klinički pregledi novorođenčadi, odojčadi, male, predškolske, školske dece i omladine.

pedijatrijska-specijalisticka-ordinacija-dr-sasa-milicevic

Slana soba

Speleoterapija, prirodni tretman solima, je bila veoma efikasna i jeftina za ljude sa respiratornim i kožnim oboljenjima. Slane pećine se i danas koriste kao banjska lečilišta u Nemačkoj, Poljskoj, Austriji, Rumuniji, Rusiji ...

Dr Saša Milićević

Dr Saša Milićević

Dr sci med Saša Milićević je rođen 24.1.1966. godine. Osnovnu i srednju školu je završio u Beogradu sa maksimalnim uspehom. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu je upisao 1.7.1986. godine, a diplomirao je 20.4.1992. godine, sa prosečnom ocenom 9,32.

Pedijatrijska specijalistička ordinacija Dr Saša Milićević, Mileševska 14, Beograd.